KOSTEN    


Indicatie bouwkosten

De kosten voor het aanbrengen van een fundering en het plaatsen van het EPS casco inclusief (houten) standaard kozijnen beginnen vanaf ca. €625,- per m2 incl btw (afhankelijk van ontwerp, locatie, constructie etc). Bij deze prijs gaan we uit van een plaatfundering op vaste grondslag (zonder palen). Een voorzichtige schatting voor de afbouw (afwerkingen binnen/buiten, installaties, indeling etc) door derden is vanaf € 700,- per m2 incl btw. Genoemde prijzen zijn exclusief sanitair, keukeninrichting en afhankelijk van definitieve keuze materialen en installaties voor verwarmen, ventileren en energie opwekken. Verdere wensen zoals EPC 0, passief, of een BENG woning (bijna energieneutraal gebouw) zijn van invloed op de bouwkosten. 

Toelichting bouwkosten

Bij een inschatting van de bouwkosten op basis van vierkante meters gaan wij uit van bruto vierkante meters (buitenwerks). Een verdieping telt volledig mee in de m2. De fundering is exclusief eventuele palen. Genoemde kosten zijn een globale indicatie vanaf 100m2 . Op basis van gemaatvoerde tekeningen of schetsen maken we graag een vrijblijvende kostenraming die is afgestemd op uw plannen.

besparen op arbeid en organisatie

Het bouwconcept

Het bouwconcept is speciaal ontwikkeld voor zelfbouwers. Door werkzaamheden zelf te organiseren en uit te voeren zijn besparingen mogelijk. Onze werkwijze is als volgt: wij leveren de fundering, het EPS casco en eventueel ook de kozijnen. De aanleg en montage doen we samen met u. De afbouw kan vervolgens geheel in eigen beheer worden gedaan. Dit kan door middel van aanbesteding(en) of door zelf werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard kunnen wij u deskundig adviseren bij alle werkzaamheden. 

besparen op arbeid

Wat kost een zelfbouwhuis?

De kale bouwkosten van een woonhuis bestaan uit materiaalkosten en arbeidsloon. Ruwweg 50% materiaalkosten en 50% arbeidsloon. De materiaalkosten van een huis volgens het EPS bouwsysteem zijn bij vergelijkbare (houtskelet) woningen hetzelfde. Door de eenvoud van het systeem kan er echter zeer snel gebouwd worden. Hierdoor zijn er minder uren nodig om het huis te bouwen. Als u het huis helemaal zelf gaat bouwen is een besparing van ca. 40% mogelijk. Als u een idee heeft wat voor woning u wilt kunnen wij al in een vroeg stadium een vijblijvende kostenraming maken zodat u een goede indruk krijgt van de bouwkosten.


Indicatie architectenkosten

Onze architectenkosten (ontwerp, bouwtekeningen, constructieberekeningen vergunningstekeningen, werktekeningen,)  bedragen gemiddeld ca. 10 % van de casco bouwsom (excl btw).  Per project wordt vooraf bekeken welke architectenkosten er nodig zijn voor het realiseren van de woning en wat de te verwachte kosten hiervoor zullen zijn.


minder kosten door zelfbouw

Eenvoudig bouwen

Het bouwen met EPS is ontstaan vanuit de wens om op relatief eenvoudige wijze en met eigen handen een duurzaam huis te bouwen. Uiteraard zonder concessies te doen aan kwaliteit en vormgeving. Een belangrijk uitgangspunt is dat er geen speciale vakkennis nodig is om het huis te bouwen. Ook grote machines of kranen zijn niet nodig. Alle onderdelen worden op maat geleverd. Het systeem is licht, handzaam en wordt  in logische volgorde geplaatst.